Sài Gòn Disco

Sài Gòn Disco

Sài Gòn Disco

Sài Gòn Disco

Sài Gòn Disco
Sài Gòn Disco
Menu
Công Trình
Karaoke Ngọc Quý - 54 Gò Dưa - Thủ Đức

Karaoke Ngọc Quý - 54 Gò Dưa - Thủ Đức

07/03/2020
Công trình Karaoke Ngọc Quý 54 - Gò Dưa - Thủ Đức - TP. HCM ( Quy mô 16 phòng karaoke + Nhà Hàng + Sảnh hành lang )
Karaoke The Horse - 155 - 157 Nguyễn Trãi - Quận 5

Karaoke The Horse - 155 - 157 Nguyễn Trãi - Quận 5

07/03/2020
Công trình Karaoke The Horse - 155-157 Nguyễn Trãi - Quận 5 ( Quy mô 12 phòng Karaoke + Sảnh + Mặt tiền )
Karaoke RUBY - 31A Tôn Thất Tùng - Quận 1

Karaoke RUBY - 31A Tôn Thất Tùng - Quận 1

07/03/2020
Công trinh Karaoke Ruby - 31A Tôn Thất Tùng - Quận 1 ( Quy mô 16 phòng karaoke + Sảnh hành lang )
Tiếng Việt Tiếng Anh
Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top