Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi

Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi

Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi

Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi

Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi
Thiết kế thi công phòng karaoke tại Quảng Ngãi
Menu
Hệ Thống Karaoke Tuấn Thịnh Trần Quang Diệu - TP. Quảng Ngãi

Công trình : Hệ Thống Karaoke Tuấn Thịnh

Chủ đầu tư: Chú Tuấn - Cô Thịnh

Địa chỉ công trình : 108A và 108B và 97, 99  Đường Trần Quang Diệu – TP. Quảng  Ngãi

Quy mô Hệ Thống Tuấn Thịnh : Tuấn Thịnh bao gồm 4 quán, tổng số phòng do Hoàng Anh thiết kế và thi công là 36 phòng + Sảnh + hành lang

 

Một Số Thiết Kế Về Karaoke  Tuấn Thịnh

Nhãn
Nhãn
Nhãn
Nhãn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng Việt Tiếng Anh
Gọi điện SMS Chỉ đường
Go Top